Vạn sự 365
Tháng 12 năm 2020
Ngày 3
Thứ năm
Tháng Mười
 
19
 
Tiết Tiểu tuyết
Ngày Canh Thìn
Năm Canh Tí
Tháng Đinh Hợi
Ngày Canh Thìn
Giờ Bính Tý
Ngày Kỷ Mão, Canh Thìn: Các thần tại địa phủ nếu ai cầu phúc thì ích cho con cháu, được vinh hoa phú quý vì ngày này là ngày sinh nhật của vị Tiên Thánh được 44 sinh rất tốt.