Thước lỗ ban
4.8 cm

Kéo thước để xem

52.2cm: Khoảng thông thủy (cửa, cửa sổ...)

42.9cm: Khối xây dựng (bếp, bệ, bậc...)

38.8cm: Đồ nội thất (bàn thờ, tủ...)