Tin tức đời sống
19 loại người không có gì đặc biệt ngoài “mặt dày"

Đến thượng đế cũng phải nổi trận lôi đình. Nếu bạn không tin thì hãy xem những bức ảnh dưới đây và thấy sự ví von đó rõ ràng là rất nghiêm túc.